ซากุระโฮสเทลอาซากุสะ โฮสเทลกลางกรุงโตเกียว

ภาษา : Inglés Español Francés Alemán Italiano Coreano Chino   Japonés

Tokyo hostel top photo

Sakura hotel & hostel media information
แบบฟอร์มการจอง

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทำการจองห้องพัก หลังจากทำการส่งแบบฟอร์มแล้วกรุณารอสักครู่ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป หมายเหตุ : การจองห้องพักมากกว่า 10 คนขึ้นไป กรุณาจองผ่านแบบฟอร์มการจองเป็นหมู่คณะ.
*ช่องตัวหนังสือสีแดง = จำเป็นต้องใส่ข้อความให้ครบถ้วน.
*กรุณากรอกแบบฟอร์มการจองเป็นภาษาอังกฤษ.
 
จองห้องประเภทห้องพักส่วนตัว
จำนวนห้องพัก
ที่ต้องการจอง:
ห้องพักสำหรับ 8 คน
(24,400 เยน / ห้อง)
- ห้อง
  ห้องพักสำหรับ 6 คน
(18,600 เยน / ห้อง)
- ห้อง
  ห้องพักสำหรับ 4 คน
(13,000 เยน / ห้อง)
- ห้อง
  ห้องคู่ทวิน
(8,500 เยน / ห้อง)
- ห้อง
 
จองห้องพักประเภทห้องพักรวม
จำนวนห้องพัก
ที่ต้องการจอง:
ห้องพักรวมเฉพาะผู้ชาย
(3,000 เยน / 1 คน)
- เตียง
  (กรณีที่เต็ม สามารถเข้าพักในห้องพักรวมชายหญิงได้)
  ห้องพักรวมเฉพาะผู้หญิง
(3,000 เยน / 1 คน)
- เตียง
  (กรณีที่เต็ม สามารถเข้าพักในห้องพักรวมชายหญิงได้)
  ห้องพักรวมชายหญิง
(3,000 เยน / 1 คน)
- เตียง
   
ข้อมูลของผู้เข้าพัก
จำนวนผู้เข้าพักรวม: คน
   
วันที่เข้าพัก: / /  
 
<< ระบุวันที่จากตารางห้องพักว่าง
   
เวลาที่จะเดินทา
งมาถึงโรงแรม:
13.00 น. - 21.00 น.
กรณีที่จะเดินทางมาถึงโรงแรมช้ากว่า 21.00 น. กรุณาใส่เวลาที่จะเดินทางมาถึง
      
1.
กรณีที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเข้าพัก จะขอฝากสัมภาระที่ฟร้อนท์
2.
กรณีที่ไม่มีการติดต่อ/แจ้งเวลาที่จะเดินทางมาถึงโรงแรม โรงแรมจะยกเลิกการจองในเวลา 21.00 น.
   
วันที่เช็คเอ้าท์ออก: / /  
 
<< ระบุวันที่จากตารางห้องพักว่าง
ชื่อ:
นามสุกล:
ที่อยู่:
*กรุณากรอกแบบฟอร์มการจองเป็นภาษาอังกฤษ
สัญชาติ:
หมายเลขโทรศัพท์:
*รหัส ประเทศ + หมายเลขโทรศัพท์
กรุณากรอกแต่ตัวเลขเท่านั้น
   
อีเมล์:
อีเมล์
(กรุณากรอกอีกครั้งหนึ่งเ
พื่อตรวจสอบความถูกต้อง):
   
ติดต่อสอบถาม:
 

▲ กลับไปด้านบน


Copyright 2006-2010 Sakura Hostel
Dirección: 2-24-2 Asakusa Taito-ku, TOKYO 111-0032 TEL:+81-3-3847-8111 FAX: +81-3-3847-8112